ffôn: 029 2019 0260
About Renew Wales - Who we are

Pwy ydym ni

Mae gan Adfywio Cymru gydlynwyr a mentoriaid wedi eu lleoli mewn sefydliadau lletya ar draws Cymru…

About Renew Wales - How does it work?

Sut mae’n gweithio ?

Mae Adfywio Cymru yn cysylltu cymunedau gyda mentoriaid cymheiriaid sy’n barod i rhannu eu…

About Renew Wales - Why take action?

Pam gweithredu?

Mae’r gwyddoniaeth yn glir. Mae newid yn yr hinsawdd yn ‘real’, ac mae e’n digwydd ‘nawr…

Croeso i Adfywio Cymru

Mae Adfywio Cymru’n rhaglen a arweinir gan ymarferwyr sy’n helpu cymunedau yng Nghymru i leihau eu hol troed carbon, i addasu i ganlyniadau newid hinsawdd ac i fyw yn fwy cynaliadwy.

Mae’n defnyddio dull unigryw: gweithio trwy rwydwaith o Gydlynwyr Lleol, a chanddynt letywyr mewn sefydliadau trydydd sector lleol. Mae Adfywio Cymru’n creu cysylltiadau â grwpiau cymunedol gyda Mentoriaid Cymheiriaid –pobl brofiadol sy’n gallu rhoi cyngor, ysbrydoliaeth a gwybodaeth i alluogi iddynt gymryd eu camau cyntaf tuag at weithredu ar newid hinsawdd

Gwelwch ein prosiectau gymunedol diweddaraf

Newyddion Diweddaraf ac Astudiaethau Achos

Tanysgrifiwch
Golwg cyflym o’n heffaith

Y diweddaraf ar Trydar

Cysylltwch gyda cwestiynnau neu i gymryd rhan

Rwy’n cytunoi’r wybodaeth yn y ffurflen yma gael ei rhoi i Adfywio Cymru er mwyn gofyn am wasanaeth. Efallai bydd y data yma yn cael ei storio fel rhan o’n Polisi Preifatrwydd.

Adfywio Cymru
17 West Bute Street,
Caerdydd,
CF10 5EP

ffôn: 029 2019 0260
E-bost: info@renewwales.org.uk