ffôn: 029 2019 0260

Ffilmiau Prosiect 15 gyda phobl ifanc
Ewch i'n sianel YouTube-
YMA
Gwrandewch ar ein
podlediad Cymraeg newydd
Gwrandewch yma
Cymerwch gamau
yn erbyn newid hinsawdd
yn eich cymuned
tanysgrifiwch
Darllenwch ein storiau
wrth grwpiau sy' wedi cymryd camau
yn erbyn newid hinsawdd
YMA
About Renew Wales - Who we are

Pwy ydym ni

Mae gan Adfywio Cymru gydlynwyr a mentoriaid wedi eu lleoli mewn sefydliadau lletya ar draws Cymru…

About Renew Wales - How does it work?

Sut mae’n gweithio ?

Mae Adfywio Cymru yn cysylltu cymunedau gyda mentoriaid cymheiriaid sy’n barod i rhannu eu…

About Renew Wales - Why take action?

Pam gweithredu?

Mae’r gwyddoniaeth yn glir. Mae newid yn yr hinsawdd yn ‘real’, ac mae e’n digwydd ‘nawr…

Croeso i Adfywio Cymru

Mae Adfywio Cymru’n rhaglen a arweinir gan ymarferwyr sy’n helpu cymunedau yng Nghymru i leihau eu hol troed carbon, i addasu i ganlyniadau newid hinsawdd ac i fyw yn fwy cynaliadwy.

Mae’n defnyddio dull unigryw: gweithio trwy rwydwaith o Gydlynwyr Lleol, a chanddynt letywyr mewn sefydliadau trydydd sector lleol. Mae Adfywio Cymru’n creu cysylltiadau â grwpiau cymunedol gyda Mentoriaid Cymheiriaid –pobl brofiadol sy’n gallu rhoi cyngor, ysbrydoliaeth a gwybodaeth i alluogi iddynt gymryd eu camau cyntaf tuag at weithredu ar newid hinsawdd

Gwelwch ein prosiectau gymunedol diweddaraf

Newyddion Diweddaraf ac Astudiaethau Achos

Golwg cyflym o’n heffaith

Y diweddaraf ar Trydar

Cysylltwch gyda cwestiynnau neu i gymryd rhan