ffôn: 029 2019 0260

Amdanom ni

Mae Adfywio Cymru’n rhaglen a arweinir gan ymarferwyr sy’n helpu cymunedau yng Nghymru i leihau eu hol troed carbon, i addasu i ganlyniadau newid hinsawdd ac i fyw yn fwy cynaliadwy. Mae’n defnyddio dull unigryw: gweithio trwy rwydwaith o Gydlynwyr Lleol, a chanddynt letywyr mewn sefydliadau trydydd sector lleol. Mae Adfywio Cymru’n creu cysylltiadau â grwpiau cymunedol gyda Mentoriaid Cymheiriaid – pobl brofiadol sy’n gallu rhoi cyngor, ysbrydoliaeth a gwybodaeth i alluogi iddynt gymryd eu camau cyntaf tuag at weithredu ar newid hinsawdd.

Sefydlwyd a chefnogir Adfywio Cymru gan grŵp o sefydliadau a chanddynt hanes hir o waith datblygu cymunedol a gweithredu ar newid hinsawdd, a chaiff ei redeg gan dîm bach yng Nghymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru. Caiff ei ariannu gan y rhaglen Camau Cynaliadwy a gyflenwir trwy Gronfa’r Loteri Fawr

Pwy ydym ni

About Renew Wales - Who we are
Mae gan Adfywio Cymru gydlynwyr a mentoriaid wedi eu lleoli mewn sefydliadau lletya ar draws Cymru

Pam gweithredu?

About Renew Wales - How does it work?
Mae’r gwyddoniaeth yn glir. Mae newid yn yr hinsawdd yn ‘real’, ac mae e’n digwydd ‘nawr

Sut mae’n gweithio ?

People chatting
Mae Adfywio Cymru yn cysylltu cymunedau gyda mentoriaid cymheiriaid sy’n barod i rhannu eu