ffôn: 029 2019 0260

Pam cymryd rhan?

Cysylltiadau

Drwy ein cydlynwyr bydd eich grwp/ cymuned yn cysylltu a channoedd o grwpiau eraill ar draws Cymru. Gobeithiwn fydd hyn yn eich ysgogi a’ch ysbrydoli ac yn dangos beth all gael ei gyflawni (wedi ei seilio ar brofiad) a’ch helpu i weithio allan eich blaenoriaethau eich hun am weithredu ar newid yn yr hinsawdd.

Mentora Cymheiriaid

Mae gennym lu o fentoriaid gymheiriaid er mwyn rhoi’r gefnogaeth, profiad a’r gwybodaeth i’ch grwp i gyflawni’r blaenoriaethau o’ch cynlluniau.

Ysbrydoli

Byddwn yn rhannu gwybodaeth a newyddion ac ymarfer da am bethau mae grwpiau eraill yn eu gwneud drwy fideo, astudiaethau achos a’ch drwy chi- y grwpiau sy’n ymuno a ni.

Rhwydweithio

Byddwch yn gael y cyfle i rhannu syniadau a chysylltu a grwpiau eraill ar draws Cymru drwy ein digwyddiadau, cylchlythyr a’n cyfryngau cymdeithasol.