ffôn: 029 2019 0260

Pwy ydym ni

Mae gan Adfywio Cymru gydlynwyr a mentoriaid wedi eu lleoli mewn sefydliadau lletya ar draws Cymru i helpu cefnogi’r grwpiau cymunedol rydym ni’n gweithio gyda.

Yn ychwanegol mae yna dim ganolog o dri person sy’n gweithredu’r rhaglen o ddydd i ddydd, cyfathrebiad a thros olwg o rheolaeth y rhaglen, ac yna grwp i lywio’r amcanion strategaethol.