ffôn: 029 2019 0260

Pwy ydym ni

Mae gan Adfywio Cymru gydlynwyr a mentoriaid wedi eu lleoli mewn sefydliadau lletya ar draws Cymru i helpu cefnogi’r grwpiau cymunedol rydym ni’n gweithio gyda.

Yn ychwanegol mae yna dim ganolog o dri person sy’n gweithredu’r rhaglen o ddydd i ddydd, cyfathrebiad a thros olwg o rheolaeth y rhaglen, ac yna grwp i lywio’r amcanion strategaethol.

Steering Group

Christopher Blake (Chair)
(Cadeirydd) The Green Valleys (Wales) CIC

Elwyn James
Cadeirydd, CYD Cymru

Peter Williams
Cyfarwyddwr CYD Cymru

Robert Proctor
Cyfarwyddwr Ynni Cymunedol Cymru

Adrian Watson
Canolfan Dechnoleg Amgen, Machynlleth

Jeremy Thorp
Sharenergy

Rita Singh

Mick Brown