ffôn: 029 2019 0260

Cydlynwyr Adfywio Cymru

Mae gan Adfywio Cymru tua 30 o gydlynwyr sy’n gweithio gyda sefydliadau lletya yn y drydedd sector ar draws Cymru. Nhw yw’r ddolen gyswllt rhwng y grwpiau cymunedol a’r mentoriaid a’r tim canolog. Byddant yn cwrdd a chi a’ch arwain drwy’r broses.

Edrychwch yma i weld pwy yw eich cydlynwr(wyr) lleol

Mae ein sefydliadau lletya i gyd yn rhan o’r drydedd sector yng Nghymru ac felly ry’ ni’n helpu cefnogi a chryfhau rhannau o’r sector yn ariannol drwy ein cytundebau gyda nhw.   Mae’r amgylchedd a chynaliadwyedd yn ganolog i waith rhai o’r sefydliadau ond nid yddyn nhw i gyd, a dyna beth sy’n dda am Adfywio Cymru; ry’ ni’n deall fod cefnogi cymunedau i gymryd camau yn erbyn newid yn yr hinsawdd yn ‘swydd’ i bawb.

Isod fe welwch logo ar gyfer bob sefydliad a gallwch glicio drwyddo i’w gwefannau nhw.