ffôn: 029 2019 0260

Mentoriaid Adfwio Cymru

Mae gan Adfywio Cymru grwp o fentoriaid sy’n gweithio ar draws Cymru i helpu cefnogi’r grwpiau ry’ ni’n gweithio gyda nhw. Mae ganddynt amryw o sgiliau, profiadau ac arbenigedd ac mae rhai yn gweithio mewn ardaloedd daearyddol penodol hefyd.

Gwelwch y mentoriaid yma