ffôn: 029 2019 0260

Pwyllgor Llywio

Christopher Blake (Chair)
(Cadeirydd) The Green Valleys (Wales) CIC

Elwyn James
Cadeirydd, CYD Cymru

Peter Williams
Cyfarwyddwr CYD Cymru

Robert Proctor
Cyfarwyddwr Ynni Cymunedol Cymru

Adrian Watson
Canolfan Dechnoleg Amgen, Machynlleth

Mick Brown

Rita Singh