ffôn: 029 2019 0260

Pwyllgor Llywio

Christopher Blake (Chair)
(Cadeirydd) The Green Valleys (Wales) CIC

Elwyn James
Cadeirydd, CYD Cymru

Peter Williams
Cyfarwyddwr CYD Cymru

Mick Brown

Adrian Watson
Canolfan Dechnoleg Amgen, Machynlleth

Rita Singh

Maint Cymru