ffôn: 029 2019 0260

Sefydliadau Lletya

Mae ein sefydliadau lletya i gyd yn rhan o’r drydedd sector yng Nghymru ac felly ry’ ni’n helpu cefnogi a chryfhau rhannau o’r sector yn ariannol drwy ein cytundebau gyda nhw.   Mae’r amgylchedd a chynaliadwyedd yn ganolog i waith rhai o’r sefydliadau ond nid yddyn nhw i gyd, a dyna beth sy’n dda am Adfywio Cymru; ry’ ni’n deall fod cefnogi cymunedau i gymryd camau yn erbyn newid yn yr hinsawdd yn ‘swydd’ i bawb.

Isod fe welwch logo ar gyfer bob sefydliad a gallwch glicio drwyddo i’w gwefannau nhw.