ffôn: 029 2019 0260

Digwyddiadau

Mae Adfywio Cymru yn trefnu lawer o ddigwyddiadau er mwyn cynnwys aelodau ein rhwydwaith. Maent yn amrywio o gynhadleddau blynyddol i ddigwyddiadau rhanbarthol lle mae cyfle i rhwydweithio i grwpai llai yn ymgynnull o amgylch pwnc penodol. Eu pwrpas yw i rannu syniadau, profiadau, gwybodaeth a sgiliau ymysg eraill, ond hefyd i ddylanwadu ar drafodaethau polisi ac i ysbrydoli gweithredu pellach ar daclo newid yn yr hinsawdd a byw yn fwy gynaliadwy.

Prosiect 15

Prosiect 15

09/07/2020

Bwriad Prosiect 15 yw dathlu llwyddiannau unigolion ysbrydoledig sy’n siarad Cymraeg.  Mae yna siaradwyr Cymraeg sy’n gysylltiedig  â sefydliadau mwyaf blaenllaw’r byd, brandiau byd-eang ac unigolion mewn galwedigaethau blaenllaw. Y tro hwn mi fydd “Prosiect...