ffôn: 029 2019 0260

Digwyddiadau

Mae Adfywio Cymru yn trefnu lawer o ddigwyddiadau er mwyn cynnwys aelodau ein rhwydwaith. Maent yn amrywio o gynhadleddau blynyddol i ddigwyddiadau rhanbarthol lle mae cyfle i rhwydweithio i grwpai llai yn ymgynnull o amgylch pwnc penodol. Eu pwrpas yw i rannu syniadau, profiadau, gwybodaeth a sgiliau ymysg eraill, ond hefyd i ddylanwadu ar drafodaethau polisi ac i ysbrydoli gweithredu pellach ar daclo newid yn yr hinsawdd a byw yn fwy gynaliadwy.

Sicrhau Ynni Effeithlon ar Lawr Gwlad

Sicrhau Ynni Effeithlon ar Lawr Gwlad

18/03/2021

Cyfle i glywed gan arloeswyr ym maes effeithlonrwydd ynni, a chael gweld o lygaid y ffynnon yr hyn maen nhw wedi'i wneud i gadw cartrefi a mannau cymdeithasol eu cymunedau'n glyd. Bydd rhan gyntaf y diwrnod...