ffôn: 029 2019 0260

Digwyddiadau

Mae Adfywio Cymru yn trefnu lawer o ddigwyddiadau er mwyn cynnwys aelodau ein rhwydwaith. Maent yn amrywio o gynhadleddau blynyddol i ddigwyddiadau rhanbarthol lle mae cyfle i rhwydweithio i grwpai llai yn ymgynnull o amgylch pwnc penodol. Eu pwrpas yw i rannu syniadau, profiadau, gwybodaeth a sgiliau ymysg eraill, ond hefyd i ddylanwadu ar drafodaethau polisi ac i ysbrydoli gweithredu pellach ar daclo newid yn yr hinsawdd a byw yn fwy gynaliadwy.

Does dim digwyddiadau ar y gweill ar hyn o bryd, ond ewch i weld y rhai sydd wedi digwydd eisoes.
Ein Hiechyd a Newid Hinsawdd

Ein Hiechyd a Newid Hinsawdd

27/04/2022

Dewch i glywed trosolwg o'r Asesiad o'r Effaith ar Iechyd newid yn yr hinsawdd yng Nghymru oddi wrth Iechyd Cyhoeddus Cymru a sut allwch chi fel grŵp cymunedol neu drydedd sector helpu cymunedau i gynllunio...

Sicrhau Ynni Effeithlon ar Lawr Gwlad

Sicrhau Ynni Effeithlon ar Lawr Gwlad

18/03/2021

Cyfle i glywed gan arloeswyr ym maes effeithlonrwydd ynni, a chael gweld o lygaid y ffynnon yr hyn maen nhw wedi'i wneud i gadw cartrefi a mannau cymdeithasol eu cymunedau'n glyd. Bydd rhan gyntaf y diwrnod...

Prosiect 15

Prosiect 15

02/03/2021 - 03/03/2021

Dewch i glywed gan 8 o bobl ifanc Cymru am eu profiadau, dyheuadau ac ofnau am newid hinsawdd, cynaladwyedd a'r amgylchedd- yn y Gymraeg, fel rhan bach o rhaglen ehangach Prosiect 15. Dros ddwy noson...

Bwyd o'r Gwreiddiau #3

Bwyd o’r Gwreiddiau #3

17/02/2021

‘Creu cadwynau bwyd byrrach’ Mae yna ddiddordeb cryf mewn bwyd lleol o ganlyniad i Covid a Brexit, ac mae prosiectau cymunedol mewn lle da i greu a chryfhau cadwynau bwyd lleol.  Efallai eu bod yn...

Pwyntiau Gwefru Ceir Trydanol mewn Clybiau Chwaraeon a Mannau Cymunedol

Pwyntiau Gwefru Ceir Trydanol mewn Clybiau Chwaraeon a Mannau Cymunedol

14/10/2020

Mae’r digwyddiad yma yn berthnasol i gynrychiolwyr o glybiau chwaraeon a chyfleusterau cymunedol sydd â maes parcio. Mae’r newid o geir petrol a disel i rai trydanol yn digwydd yn gyflym ac mae angen pwyntiau...

Hyfforddi Mentoriaid

Hyfforddi Mentoriaid

08/10/2020

Mae hwn yn sesiwn (wedi'i drefnu ar y cyd rhwng rhaglenni Adfywio Cymru ac Atebion Mentrus) ar lein gwbl rhyngweithiol wedi'i anelu at bobl sy'n gymharol newydd neu sy'n meddwl am fod yn fentor gymheiriaid....

Eglwysi'n gweithredu ar newid hinsawdd (ar lein)

Eglwysi’n gweithredu ar newid hinsawdd (ar lein)

29/09/2020

Gall Adfywio Cymru a Chynllun Gwobrau ‘Eco Church’ helpu eglwysi i leihau  eu hol troed carbon, addasu i effeithiau newid hinsawdd a byw’n fwy cynaliadwy. Sesiwn fore gyda chyflwyniadau, astudiaethau achos a gweithdai i archwilio...

Tyfu Bwyd yn dda; tips o'r arbenigwyr

Tyfu Bwyd yn dda; tips o’r arbenigwyr

13/09/2020

Mae Adfywio Cymru a grwpiau cymunedol yng nghorllewin Cymru yn dod ag arbenigwyr tyfu i rhannu eu profiadau helaeth mewn noson ymarferol. Bydd  5 siaradwr gwych  ynghyd a digon o amser am gwestiynnau, a  chyfle...

Prosiect 15

Prosiect 15

09/07/2020

Bwriad Prosiect 15 yw dathlu llwyddiannau unigolion ysbrydoledig sy’n siarad Cymraeg.  Mae yna siaradwyr Cymraeg sy’n gysylltiedig  â sefydliadau mwyaf blaenllaw’r byd, brandiau byd-eang ac unigolion mewn galwedigaethau blaenllaw. Y tro hwn mi fydd “Prosiect...

Bwyd o'r Gwreiddiau #2

Bwyd o’r Gwreiddiau #2

23/06/2020

'Sut mae grwpiau bwyd cymunedol yn gallu gweithio gydag awdurdodau lleol'?   Dydd Mawrth 23 Mehefin 11-12.30 ar Zoom.   Mae ein system fwyd ar gyfyl newid mawr o achos Covid-19. Mae gan grwpiau bwyd...

Cyfathrebu'n Greadigol am yr Hinsawdd

Cyfathrebu’n Greadigol am yr Hinsawdd

27/11/2019

Mae Transition Bro Gwaun (TBG) ac Adfywio Cymru yn eich gwahodd i ‘Cyfathrebu’n Greadigol am yr Hinsawdd’ ar Ddydd Mercher 27ain o Dachwedd yn Abergwaun, Sir Benfro. Fe fydd yn ddiwrnod o berfformiadau, gweithdai a...

Gwynedd 2030..be' nesa'?

Gwynedd 2030..be’ nesa’?

21/11/2019

Yn dilyn ymlaen o’r digwyddiad cyffrous yng Nghaernarfon dros yn haf, byddwn yn adrodd yn ol, yn  trafod y syniadau a gynigwyd mewn modd agored ac edrych am ffyrdd i’w troi yn weithrediadau penodol. Dewch...

Eglwysi'n Gweithredu ar yr Hinsawdd

Eglwysi’n Gweithredu ar yr Hinsawdd

13/11/2019

Sesiwn fore gyda chyflwyniadau, astudiaethau achos, gweithdai a rhwydweithio i archwilio sut all eich capel neu eglwys wneud fwy i fynd i’r afael a newid hinsawdd. Rhannu syniadau ar leihau defnydd egni a gwastraff yn...

Bwyd o’r Gwreiddiau

Bwyd o’r Gwreiddiau

04/10/2019

Sut mae prosiectau bach cymunedol yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr... Mae Adfywio Cymru’n trefnu’r digwyddiad cyffrous yma sy’n edrych ar sut mae grwpiau a phosiectau bwyd ar draws Cymru yn helpu llunio a chyfrannu ar...

Gweithdy Straeon Digidol

Gweithdy Straeon Digidol

26/09/2019

Bydd mentor Adfywio Cymru, Mike Erskine yn arwain y gweithdy ymarferol yma ble byddwch yn dysgu’r broses o greu ffilm o’r syniad i lan-lwytho. Yn benodol byddwch yn dysgu: Gwneud ffilm ar gyllid Recordio sain...

New website launch_cym

New website launch_cym

02/09/2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus...

summer picnic

16/08/2019

we're having a summer picnic of the weather is dry - next friday...please come along

Bike maintenance_cym

Bike maintenance_cym

09/08/2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem...