ffôn: 029 2019 0260

Digwyddiadau

Mae Adfywio Cymru yn trefnu lawer o ddigwyddiadau er mwyn cynnwys aelodau ein rhwydwaith. Maent yn amrywio o gynhadleddau blynyddol i ddigwyddiadau rhanbarthol lle mae cyfle i rhwydweithio i grwpai llai yn ymgynnull o amgylch pwnc penodol. Eu pwrpas yw i rannu syniadau, profiadau, gwybodaeth a sgiliau ymysg eraill, ond hefyd i ddylanwadu ar drafodaethau polisi ac i ysbrydoli gweithredu pellach ar daclo newid yn yr hinsawdd a byw yn fwy gynaliadwy.

Dyma rhai o’r digwyddiadau sy’ ar y gweill ac ychydig o wybodaeth hefyd am rai sydd wedi digwydd eisoes!

Gwynedd 2030..be' nesa'?

Gwynedd 2030..be’ nesa’?

21/11/2019

Yn dilyn ymlaen o’r digwyddiad cyffrous yng Nghaernarfon dros yn haf, byddwn yn adrodd yn ol, yn  trafod y syniadau a gynigwyd mewn modd agored ac edrych am ffyrdd i’w troi yn weithrediadau penodol. Dewch...

Cyfathrebu'n Greadigol am yr Hinsawdd

Cyfathrebu’n Greadigol am yr Hinsawdd

27/11/2019

Mae Transition Bro Gwaun (TBG) ac Adfywio Cymru yn eich gwahodd i ‘Cyfathrebu’n Greadigol am yr Hinsawdd’ ar Ddydd Mercher 27ain o Dachwedd yn Abergwaun, Sir Benfro. Fe fydd yn ddiwrnod o berfformiadau, gweithdai a...