ffôn: 029 2019 0260

Digwyddiadau

Mae Adfywio Cymru yn trefnu lawer o ddigwyddiadau er mwyn cynnwys aelodau ein rhwydwaith. Maent yn amrywio o gynhadleddau blynyddol i ddigwyddiadau rhanbarthol lle mae cyfle i rhwydweithio i grwpai llai yn ymgynnull o amgylch pwnc penodol. Eu pwrpas yw i rannu syniadau, profiadau, gwybodaeth a sgiliau ymysg eraill, ond hefyd i ddylanwadu ar drafodaethau polisi ac i ysbrydoli gweithredu pellach ar daclo newid yn yr hinsawdd a byw yn fwy gynaliadwy.

Eglwysi'n gweithredu ar newid hinsawdd (ar lein)

Eglwysi’n gweithredu ar newid hinsawdd (ar lein)

29/09/2020

Gall Adfywio Cymru a Chynllun Gwobrau ‘Eco Church’ helpu eglwysi i leihau  eu hol troed carbon, addasu i effeithiau newid hinsawdd a byw’n fwy cynaliadwy. Sesiwn fore gyda chyflwyniadau, astudiaethau achos a gweithdai i archwilio...

Hyfforddi Mentoriaid

Hyfforddi Mentoriaid

08/10/2020

Mae hwn yn sesiwn (wedi'i drefnu ar y cyd rhwng rhaglenni Adfywio Cymru ac Atebion Mentrus) ar lein gwbl rhyngweithiol wedi'i anelu at bobl sy'n gymharol newydd neu sy'n meddwl am fod yn fentor gymheiriaid....

Pwyntiau Gwefru Ceir Trydanol mewn Clybiau Chwaraeon a Mannau Cymunedol

Pwyntiau Gwefru Ceir Trydanol mewn Clybiau Chwaraeon a Mannau Cymunedol

14/10/2020

Mae’r digwyddiad yma yn berthnasol i gynrychiolwyr o glybiau chwaraeon a chyfleusterau cymunedol sydd â maes parcio. Mae’r newid o geir petrol a disel i rai trydanol yn digwydd yn gyflym ac mae angen pwyntiau...