ffôn: 029 2019 0260
Bwyd o’r Gwreiddiau #3
Bwyd o'r Gwreiddiau #3
When:
17/02/2021
Time:
11:00 am - 12:30 pm
Location
‘Creu cadwynau bwyd byrrach’

Mae yna ddiddordeb cryf mewn bwyd lleol o ganlyniad i Covid a Brexit, ac mae prosiectau cymunedol mewn lle da i greu a chryfhau cadwynau bwyd lleol.  Efallai eu bod yn tyfu bwyd eu hunain, neu efallai yn helpu creu marchnadoedd i ffermwyr a thyfwyr lleol drwy chanolfannau bwyd neu i werthu’n uniongyrchol.  Gallent hefyd helpu datblygu diwylliant bwyd bywiog sy’n enyn ymddiried a diddordeb mewn bwyd lleol. Gall hyn arwain pobl i weld eu hun fel dinasyddion yn hytrach na dim ond cwsmeriaid a all mewn tro arwain at fentrau newydd o fewn y gadwyn.

Ymunwch a ni a chyfrannwch eich meddyliau a’ch barn i’r pwnc hynod ddiddorol yma.

Mae’r digwyddiad yma yn adeiladu ar y ddau ddigwyddiad Bwyd o’r Gwreiddiau blaenorol a hefyd sgyrsiau wedi’u cefnogi gan Adfywio Cymru rhwng grwpiau bwyd yn y Canolbarth.

Archebwch eich lle yma 


Share this page