ffôn: 029 2019 0260
Bwyd o’r Gwreiddiau
Bwyd o’r Gwreiddiau
When:
04/10/2019
Time:
10:00 am - 3:00 pm
Location
Machynlleth bowling club
Llynlloedd Ln
Machynlleth
SY20 8AU

Sut mae prosiectau bach cymunedol yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr…

Mae Adfywio Cymru’n trefnu’r digwyddiad cyffrous yma sy’n edrych ar sut mae grwpiau a phosiectau bwyd ar draws Cymru yn helpu llunio a chyfrannu ar y system fwyd.

Bydd yr hyn a drafodir ar y dydd yn cael ei ddefnyddio mewn trafodaethau polisi Llywodraeth Cymru,

(gan gyfri yr ymgynhoriad cyfredol ‘Datblygu sector bwyd a diod Cymru’) prosiectau ymchwil mewn sawl brifysgol a gwaith Adfywio Cymru yn y dyfodol.

Hoffwn i gynrychiolwyr o grwpiau cymunedol sy’n ymwneud a bwyd i fod yn bresennol. Mae’n rhad ac am ddim ond mae nifer y llefydd yn gyfyngedig. Cofrestrwch eich diddordeb i ddod drwy ebostio: info@renewwales.org.uk


Share this page