ffôn: 029 2019 0260
Eglwysi’n gweithredu ar newid hinsawdd (ar lein)
Eglwysi'n gweithredu ar newid hinsawdd (ar lein)
When:
29/09/2020
Time:
9:30 am - 11:30 am
Location
Gall Adfywio Cymru a Chynllun Gwobrau ‘Eco Church’ helpu eglwysi i leihau  eu hol troed carbon, addasu i effeithiau newid hinsawdd a byw’n fwy cynaliadwy.

Sesiwn fore gyda chyflwyniadau, astudiaethau achos a gweithdai i archwilio sut all eich capel neu eglwys wneud fwy i fynd i’r afael a newid hinsawdd.

Rhannu syniadau ar leihau defnydd egni a gwastraff yn eich adeiladau, gwella’ch tir ar gyfer bywyd gwyllt, cysylltu’n fwy effeithiol gyda’ch cynulleidfa a’r gymuned ehangach ar faterion amgylcheddol.

 

Mae’r digwyddiad yma ar lein ar Zoom. Ewch yma i gofrestru eich lle.   Bydd y mwyafrif yn digwydd yn Saesneg ond bydd dewis o ddau gweithdy yn y Gymraeg.


Share this page