ffôn: 029 2019 0260
Eglwysi’n Gweithredu ar yr Hinsawdd
Eglwysi'n Gweithredu ar yr Hinsawdd
When:
13/11/2019
Time:
9:30 am - 1:30 pm
Location
Capel y Nant
Heol y Nant, Clydach
Swansea
SA6 5HB

Sesiwn fore gyda chyflwyniadau, astudiaethau achos, gweithdai a rhwydweithio i archwilio sut all eich capel neu eglwys wneud fwy i fynd i’r afael a newid hinsawdd.

Rhannu syniadau ar leihau defnydd egni a gwastraff yn eich adeiladau, gwella’ch tir ar gyfer bywyd gwyllt, cysylltu’n fwy effeithiol gyda’ch cynulleidfa a’r gymuned ehangach ar faterion amgylcheddol.

Yn rhad ac am ddim ond mae angen cofrestru. Gwnewch yma.

Nodwch ein bod yn cyfyngu’r nifer o un capel neu eglwys i ddau ar hyn o bryd. Ond cysylltwch os oes angen fwy.


Share this page