ffôn: 029 2019 0260
Hyfforddi Mentoriaid
Hyfforddi Mentoriaid
When:
08/10/2020
Time:
12:45 am
Location
Mae hwn yn sesiwn (wedi’i drefnu ar y cyd rhwng rhaglenni Adfywio Cymru ac Atebion Mentrus) ar lein gwbl rhyngweithiol wedi’i anelu at bobl sy’n gymharol newydd neu sy’n meddwl am fod yn fentor gymheiriaid. Os ydych wedi elwa o gefnogaeth gan fentor, dewch i’r sesiwn yma i weld sut allwch chi rhannu’ch dysg a’ch profiadau gydag eraill.

Bydd y sesiwn yn cymryd lle trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.


Share this page