ffôn: 029 2019 0260
Pwyntiau Gwefru Ceir Trydanol mewn Clybiau Chwaraeon a Mannau Cymunedol
Pwyntiau Gwefru Ceir Trydanol mewn Clybiau Chwaraeon a Mannau Cymunedol
When:
14/10/2020
Time:
6:00 pm - 7:00 pm
Location
Mae’r digwyddiad yma yn berthnasol i gynrychiolwyr o glybiau chwaraeon a chyfleusterau cymunedol sydd â maes parcio.

Mae’r newid o geir petrol a disel i rai trydanol yn digwydd yn gyflym ac mae angen pwyntiau gwefru hygyrch i’r cyhoedd. Nid yw rhan fwyaf o stoc dai Cymru yn addas ar gyfer pwyntiau cartref oherwydd diffyg parcio oddi ar y stryd. Mae trefi a dinasoedd yn dechrau paratoi hefyd, ond ni fydd llawer o gymunedau’r cymoedd yn barod ar gyfer y trawsnewid yma.

Yn aml mae gan glybiau chwaraeon a chyfleusterau cymunedol meysydd parcio sydd ddim yn cael eu defnyddio i’w llawn defnydd, felly os ydych eisiau darganfod mwy o wybodaeth am osod pwyntiau gwefru er budd eich aelodau, eich cymuned ac i gynhyrchu incwm i gefnogi eich adeilad- gan gyfri’r potensial am glybiau ceir cymunedol a beiciau trydanol- yna ymunwch a ni.

Cofrestrwch yma


Share this page