ffôn: 029 2019 0260
Tyfu Bwyd yn dda; tips o’r arbenigwyr
Tyfu Bwyd yn dda; tips o'r arbenigwyr
When:
13/09/2020
Time:
6:00 pm - 8:00 pm
Location
Mae Adfywio Cymru a grwpiau cymunedol yng nghorllewin Cymru yn dod ag arbenigwyr tyfu i rhannu eu profiadau helaeth mewn noson ymarferol. Bydd  5 siaradwr gwych  ynghyd a digon o amser am gwestiynnau, a  chyfle i chi rhannu eich profiadau hefyd.

Dyma’r pynciau a’r siaradwyr (fydd y digwyddiad i gyd yn Saesneg)

  • Hot Composting- Steve Wilson, ‘The People’s Orchard’, St Dogmaels.
  • Weeds, Seeds and Pest Solutions- Malcolm Berry, ‘Hafod Walled Garden.’
  • Climate Wise Gardening- Kim Stoddart, newyddiadurwr y Guardian, awdur a hyfforddwr.
  • From Garden to Field: Scaling Up – Tom O’Kane, Cae Tan CSA, Gwyr.
  • Getting a Site, Getting Growing- Lucie Taylor, Gerddi a Ffermydd Cymdeithasol.

Mae’r digwyddiad yn addas ar gyfer bob un -0’r rhai sy’n dechrau i arddwyr profiadol, gyfa ffocws ar bobl sy’n byw yng nghorllewin Cymru. Gyda mwy o bobl nag erioed yn awyddus i dyfu bwyd eu hunain, ein bwriad yw i ddod a’r wybodaeth gorau er mwyn cynyddu’ch cynhaeaf a gwneud eich gardd yn fwy caredig tuag at natur ac yn fwy gwydn.

Archebwch eich lle yma- https://tocyn.cymru/cy/event/422a601a-b875-4cc5-8506-0646007a6688


Share this page