ffôn: 029 2019 0260

Grwpiau Cymunedol

Rydym eisiau dangos fod gwahanol fathau o grwpiau cymunedol yng Nghymru yn gweithredu ar newid yn yr hinsawdd drwy amryw eang o weithgareddau.

Gobeithiwn fydd hyn yn help i ysbrydoli grwpiau ac unigolion eraill i ymgymryd a phrosiect neu weithgarwch ac hefyd i greu cysylltiadau rhwng grwpiau cymunedol. Os ydych yn teimlo y gallwn ni eich helpu yna Cysylltwch a ni

Defnyddiwch y map yma er mwyn darganfod grwpiau cymunedol ar draws Cymru sydd yn cael cefnogaeth wrthom ni neu gwelwch y rhestr o’r grwpiau ry’ ni wedi gweithio gyda nhw dros y blynyddoedd diwethaf

Grwpiau Cymunedol ar draws Cymru

Hidlo gan
Gwelwch y rhestr gyfan o grwpiau ry’ ni wedi gweithio gyda nhw

Ein astudiaethau achos diweddar

Addewidion newid ymddygiad gan staff

Addewidion newid ymddygiad gan staff

“Fel canlyniad o’r prosiect, rwyf wedi gwneud addewid i ddilyn diet sydd wedi’i selio fwy ar blanhigion, bod yn fwy […].. Read More →
Sgil Effaith Adfywio

Sgil Effaith Adfywio

Un o’r pethau diddorol am fod yn rhan o’r criw Adfywio Cymru ydy cael bod yn dyst i sgil effaith […].. Read More →
Ein holl astudiaethau achos

Ein astudiaethau achos diweddar

Addewidion newid ymddygiad gan staff

Addewidion newid ymddygiad gan staff

“Fel canlyniad o’r prosiect, rwyf wedi gwneud addewid i ddilyn diet sydd wedi’i selio fwy ar blanhigion, bod yn fwy […].. Read More →
Sgil Effaith Adfywio

Sgil Effaith Adfywio

Un o’r pethau diddorol am fod yn rhan o’r criw Adfywio Cymru ydy cael bod yn dyst i sgil effaith […].. Read More →
Ein holl astudiaethau achos