ffôn: 029 2019 0260

Grwpiau Cymunedol

Rydym eisiau dangos fod gwahanol fathau o grwpiau cymunedol yng Nghymru yn gweithredu ar newid yn yr hinsawdd drwy amryw eang o weithgareddau.

Gobeithiwn fydd hyn yn help i ysbrydoli grwpiau ac unigolion eraill i ymgymryd a phrosiect neu weithgarwch ac hefyd i greu cysylltiadau rhwng grwpiau cymunedol. Os ydych yn teimlo y gallwn ni eich helpu yna Cysylltwch a ni

Defnyddiwch y map yma er mwyn darganfod grwpiau cymunedol ar draws Cymru sydd yn cael cefnogaeth wrthom ni neu gwelwch y rhestr o’r grwpiau ry’ ni wedi gweithio gyda nhw dros y blynyddoedd diwethaf

Grwpiau Cymunedol ar draws Cymru

Filter by

All
Arall
Bwyd
Egni
Gwastraff
Trafnidiaeth
Gwelwch y rhestr gyfan o grwpiau ry’ ni wedi gweithio gyda nhw

Ein astudiaethau achos diweddar

Y manteision o gydweithio –  MaesNi, MaesG

Y manteision o gydweithio – MaesNi, MaesG

Mae prosiect MaesNi ym Mangor yn esiampl wych o brosiect sy’n gallu ffynnu pan fod cydweithio yn digwydd.  Mae’n brosiect […].. Read More →
Innovate Trust

Innovate Trust

Sefydlwyd yr Innovate Trust gan wirfoddolwyr o Brifysgol Caerdydd yn 1967, fel ffordd i alluogi pobl gydag anableddau dysgu i […].. Read More →
Ein holl astudiaethau achos

Ein astudiaethau achos diweddar

Y manteision o gydweithio –  MaesNi, MaesG

Y manteision o gydweithio – MaesNi, MaesG

Mae prosiect MaesNi ym Mangor yn esiampl wych o brosiect sy’n gallu ffynnu pan fod cydweithio yn digwydd.  Mae’n brosiect […].. Read More →
Innovate Trust

Innovate Trust

Sefydlwyd yr Innovate Trust gan wirfoddolwyr o Brifysgol Caerdydd yn 1967, fel ffordd i alluogi pobl gydag anableddau dysgu i […].. Read More →
Ein holl astudiaethau achos