ffôn: 029 2019 0260

Grwpiau Cymunedol

Rydym eisiau dangos fod gwahanol fathau o grwpiau cymunedol yng Nghymru yn gweithredu ar newid yn yr hinsawdd drwy amryw eang o weithgareddau.

Gobeithiwn fydd hyn yn help i ysbrydoli grwpiau ac unigolion eraill i ymgymryd a phrosiect neu weithgarwch ac hefyd i greu cysylltiadau rhwng grwpiau cymunedol. Os ydych yn teimlo y gallwn ni eich helpu yna Cysylltwch a ni

Defnyddiwch y map yma er mwyn darganfod grwpiau cymunedol ar draws Cymru sydd yn cael cefnogaeth wrthom ni.

Grwpiau Cymunedol ar draws Cymru

Hidlo gan

Popeth
Arall
Bwyd
Egni
Gwastraff
Trafnidiaeth

Ein astudiaethau achos diweddar

Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST)

Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST)

Mae’r Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) wedi ymuno â’r rhaglen Adfywio Cymru yn ddiweddar, yn cynnal cydlynydd sydd yn gweithio […].. Read More →
Mainc Ddigidol – Clwb Ieuenctid Rhydyfelin, Pontypridd

Mainc Ddigidol – Clwb Ieuenctid Rhydyfelin, Pontypridd

Daeth y syniad am fainc ddigidol gan aelodau Clwb Ieuenctid Rhydyfelin gyda help Eggseeds, sefydliad addysg gynaliadwy.. Read More →
Ein holl astudiaethau achos

Ein astudiaethau achos diweddar

Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST)

Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST)

Mae’r Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) wedi ymuno â’r rhaglen Adfywio Cymru yn ddiweddar, yn cynnal cydlynydd sydd yn gweithio […].. Read More →
Mainc Ddigidol – Clwb Ieuenctid Rhydyfelin, Pontypridd

Mainc Ddigidol – Clwb Ieuenctid Rhydyfelin, Pontypridd

Daeth y syniad am fainc ddigidol gan aelodau Clwb Ieuenctid Rhydyfelin gyda help Eggseeds, sefydliad addysg gynaliadwy.. Read More →
Ein holl astudiaethau achos