ffôn: 029 2019 0260

Grwpiau Cymunedol

Rydym eisiau dangos fod gwahanol fathau o grwpiau cymunedol yng Nghymru yn gweithredu ar newid yn yr hinsawdd drwy amryw eang o weithgareddau.

Gobeithiwn fydd hyn yn help i ysbrydoli grwpiau ac unigolion eraill i ymgymryd a phrosiect neu weithgarwch ac hefyd i greu cysylltiadau rhwng grwpiau cymunedol. Os ydych yn teimlo y gallwn ni eich helpu yna Cysylltwch a ni

Defnyddiwch y map yma er mwyn darganfod grwpiau cymunedol ar draws Cymru sydd yn cael cefnogaeth wrthom ni neu gwelwch y rhestr o’r grwpiau ry’ ni wedi gweithio gyda nhw dros y blynyddoedd diwethaf

Grwpiau Cymunedol ar draws Cymru

Filter by

All
Arall
Bwyd
Egni
Gwastraff
Trafnidiaeth
Gwelwch y rhestr gyfan o grwpiau ry’ ni wedi gweithio gyda nhw

Ein astudiaethau achos diweddar

Grwp Bwyd Camlan

Grwp Bwyd Camlan

Yn 2016 ymgymerodd Lisa ac Ian Allsop ar y cyfle i drawsffurfio darn o dir yn agos i’r A470 yn […].. Read More →
Bwyd Bendigedig Port

Bwyd Bendigedig Port

Sefydlwyd yr hyn sydd yn cael ei adnabod fel Bwyd Bendigedig Port yn 2016 gan Lizzie Wynn a Charissa Buhler. […].. Read More →
Ein holl astudiaethau achos

Ein astudiaethau achos diweddar

Grwp Bwyd Camlan

Grwp Bwyd Camlan

Yn 2016 ymgymerodd Lisa ac Ian Allsop ar y cyfle i drawsffurfio darn o dir yn agos i’r A470 yn […].. Read More →
Bwyd Bendigedig Port

Bwyd Bendigedig Port

Sefydlwyd yr hyn sydd yn cael ei adnabod fel Bwyd Bendigedig Port yn 2016 gan Lizzie Wynn a Charissa Buhler. […].. Read More →
Ein holl astudiaethau achos