ffôn: 029 2019 0260

Grwpiau Cymunedol

Rydym eisiau dangos fod gwahanol fathau o grwpiau cymunedol yng Nghymru yn gweithredu ar newid yn yr hinsawdd drwy amryw eang o weithgareddau.

Gobeithiwn fydd hyn yn help i ysbrydoli grwpiau ac unigolion eraill i ymgymryd a phrosiect neu weithgarwch ac hefyd i greu cysylltiadau rhwng grwpiau cymunedol. Os ydych yn teimlo y gallwn ni eich helpu yna Cysylltwch a ni

Defnyddiwch y map yma er mwyn darganfod grwpiau cymunedol ar draws Cymru sydd yn cael cefnogaeth wrthom ni neu gwelwch y rhestr o’r grwpiau ry’ ni wedi gweithio gyda nhw dros y blynyddoedd diwethaf

Grwpiau Cymunedol ar draws Cymru

Filter by

All
Arall
Bwyd
Egni
Gwastraff
Trafnidiaeth
Gwelwch y rhestr gyfan o grwpiau ry’ ni wedi gweithio gyda nhw

Ein astudiaethau achos diweddar

HWB Cymunedol Borth

HWB Cymunedol Borth

Mae Hwb Cymunedol Borth ger Aberystwyth yn gyfleuster cymunedol sydd yn darparu amrywiaeth o gefnogaeth a gweithgareddau i bobl yng […].. Read More →
‘Make The Most of It’ gan Pam Wesson

‘Make The Most of It’ gan Pam Wesson

Fel arlunydd tecstilau brwd sydd yn gweithio gyda deunyddiau wedi’u hailgylchu yn bennaf, rwy’n pryderu am y diwydiant ffasiwn cyflym […].. Read More →
Ein holl astudiaethau achos

Ein astudiaethau achos diweddar

HWB Cymunedol Borth

HWB Cymunedol Borth

Mae Hwb Cymunedol Borth ger Aberystwyth yn gyfleuster cymunedol sydd yn darparu amrywiaeth o gefnogaeth a gweithgareddau i bobl yng […].. Read More →
‘Make The Most of It’ gan Pam Wesson

‘Make The Most of It’ gan Pam Wesson

Fel arlunydd tecstilau brwd sydd yn gweithio gyda deunyddiau wedi’u hailgylchu yn bennaf, rwy’n pryderu am y diwydiant ffasiwn cyflym […].. Read More →
Ein holl astudiaethau achos