ffôn: 029 2019 0260

Grwpiau Cymunedol

Rydym eisiau dangos fod gwahanol fathau o grwpiau cymunedol yng Nghymru yn gweithredu ar newid yn yr hinsawdd drwy amryw eang o weithgareddau.

Gobeithiwn fydd hyn yn help i ysbrydoli grwpiau ac unigolion eraill i ymgymryd a phrosiect neu weithgarwch ac hefyd i greu cysylltiadau rhwng grwpiau cymunedol. Os ydych yn teimlo y gallwn ni eich helpu yna Cysylltwch a ni

Defnyddiwch y map yma er mwyn darganfod grwpiau cymunedol ar draws Cymru sydd yn cael cefnogaeth wrthom ni neu gwelwch y rhestr o’r grwpiau ry’ ni wedi gweithio gyda nhw dros y blynyddoedd diwethaf

Grwpiau Cymunedol ar draws Cymru

Filter by

All
Arall
Bwyd
Egni
Gwastraff
Trafnidiaeth
Gwelwch y rhestr gyfan o grwpiau ry’ ni wedi gweithio gyda nhw

Ein astudiaethau achos diweddar

Women Connect First

Women Connect First

Wedi’i sefydlu yn ardal Glanyrafon Caerdydd yn 2001, mae Women Connect First yn ganolfan adnodd annibynnol i ferched lleiafrifoedd ethnig, […].. Read More →
Cyfeillion Coedwig Graigwen, Pontypridd

Cyfeillion Coedwig Graigwen, Pontypridd

Darllenwch ein astudiaeth achos diweddaraf…   Ffurfiwyd y grŵp o ‘amaturiaid’ yma ym mis Awst 2019 gyda’r bwriad o brynu […].. Read More →
Ein holl astudiaethau achos

Ein astudiaethau achos diweddar

Women Connect First

Women Connect First

Wedi’i sefydlu yn ardal Glanyrafon Caerdydd yn 2001, mae Women Connect First yn ganolfan adnodd annibynnol i ferched lleiafrifoedd ethnig, […].. Read More →
Cyfeillion Coedwig Graigwen, Pontypridd

Cyfeillion Coedwig Graigwen, Pontypridd

Darllenwch ein astudiaeth achos diweddaraf…   Ffurfiwyd y grŵp o ‘amaturiaid’ yma ym mis Awst 2019 gyda’r bwriad o brynu […].. Read More →
Ein holl astudiaethau achos