ffôn: 029 2019 0260

Grwpiau Cymunedol

Rydym eisiau dangos fod gwahanol fathau o grwpiau cymunedol yng Nghymru yn gweithredu ar newid yn yr hinsawdd drwy amryw eang o weithgareddau.

Gobeithiwn fydd hyn yn help i ysbrydoli grwpiau ac unigolion eraill i ymgymryd a phrosiect neu weithgarwch ac hefyd i greu cysylltiadau rhwng grwpiau cymunedol. Os ydych yn teimlo y gallwn ni eich helpu yna Cysylltwch a ni

Defnyddiwch y map yma er mwyn darganfod grwpiau cymunedol ar draws Cymru sydd yn cael cefnogaeth wrthom ni neu gwelwch y rhestr o’r grwpiau ry’ ni wedi gweithio gyda nhw dros y blynyddoedd diwethaf

Grwpiau Cymunedol ar draws Cymru

Filter by

All
Arall
Bwyd
Egni
Gwastraff
Trafnidiaeth
Gwelwch y rhestr gyfan o grwpiau ry’ ni wedi gweithio gyda nhw

Ein astudiaethau achos diweddar

Canolfan y Celfyddydau Melville, Y Fenni

Canolfan y Celfyddydau Melville, Y Fenni

Mae Cwmni Buddiant Cymunedol Canolfan y Celfyddydau Melville yn meddiannu’r prif adeilad ar safle hen Ysgol Ramadeg y Brenin Harri […].. Read More →
HWB Cymunedol Borth

HWB Cymunedol Borth

Mae Hwb Cymunedol Borth ger Aberystwyth yn gyfleuster cymunedol sydd yn darparu amrywiaeth o gefnogaeth a gweithgareddau i bobl yng […].. Read More →
Ein holl astudiaethau achos

Ein astudiaethau achos diweddar

Canolfan y Celfyddydau Melville, Y Fenni

Canolfan y Celfyddydau Melville, Y Fenni

Mae Cwmni Buddiant Cymunedol Canolfan y Celfyddydau Melville yn meddiannu’r prif adeilad ar safle hen Ysgol Ramadeg y Brenin Harri […].. Read More →
HWB Cymunedol Borth

HWB Cymunedol Borth

Mae Hwb Cymunedol Borth ger Aberystwyth yn gyfleuster cymunedol sydd yn darparu amrywiaeth o gefnogaeth a gweithgareddau i bobl yng […].. Read More →
Ein holl astudiaethau achos