ffôn: 029 2019 0260

Grwpiau Cymunedol

Rydym eisiau dangos fod gwahanol fathau o grwpiau cymunedol yng Nghymru yn gweithredu ar newid yn yr hinsawdd drwy amryw eang o weithgareddau.

Gobeithiwn fydd hyn yn help i ysbrydoli grwpiau ac unigolion eraill i ymgymryd a phrosiect neu weithgarwch ac hefyd i greu cysylltiadau rhwng grwpiau cymunedol. Os ydych yn teimlo y gallwn ni eich helpu yna Cysylltwch a ni

Defnyddiwch y map yma er mwyn darganfod grwpiau cymunedol ar draws Cymru sydd yn cael cefnogaeth wrthom ni neu gwelwch y rhestr o’r grwpiau ry’ ni wedi gweithio gyda nhw dros y blynyddoedd diwethaf

Grwpiau Cymunedol ar draws Cymru

Filter by

All
Arall
Bwyd
Egni
Gwastraff
Trafnidiaeth
Gwelwch y rhestr gyfan o grwpiau ry’ ni wedi gweithio gyda nhw

Ein astudiaethau achos diweddar

Eglwysi Plwyf Casllwchwr, Abertawe – ‘Eglwys-Eco’

Eglwysi Plwyf Casllwchwr, Abertawe – ‘Eglwys-Eco’

Mae Plwyf Casllwchwr, ym mhen gorllewinol pellaf Abertawe, yn gartref i ddau o eglwysi’r Eglwys yng Nghymru – Sant Mihangel […].. Read More →
Agor Drenewydd a Thrafnidiaeth Garbon Isel (gyda diweddariad Awst 2020)

Agor Drenewydd a Thrafnidiaeth Garbon Isel (gyda diweddariad Awst 2020)

Agor Drenewydd yw enw masnach Bywoliaeth Mynd yn Wyrdd Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Cyf. Mae’r prosiect wedi arwyddo prydles 99 mlynedd […].. Read More →
Ein holl astudiaethau achos

Ein astudiaethau achos diweddar

Eglwysi Plwyf Casllwchwr, Abertawe – ‘Eglwys-Eco’

Eglwysi Plwyf Casllwchwr, Abertawe – ‘Eglwys-Eco’

Mae Plwyf Casllwchwr, ym mhen gorllewinol pellaf Abertawe, yn gartref i ddau o eglwysi’r Eglwys yng Nghymru – Sant Mihangel […].. Read More →
Agor Drenewydd a Thrafnidiaeth Garbon Isel (gyda diweddariad Awst 2020)

Agor Drenewydd a Thrafnidiaeth Garbon Isel (gyda diweddariad Awst 2020)

Agor Drenewydd yw enw masnach Bywoliaeth Mynd yn Wyrdd Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Cyf. Mae’r prosiect wedi arwyddo prydles 99 mlynedd […].. Read More →
Ein holl astudiaethau achos