ffôn: 029 2019 0260

Polisi Cwcis

Cwcis

Cwcis, yn syml, ydy technoleg sydd yn cofio rhywbeth amdanoch chi.

Mae dros 90% o wefannau yn defnyddio cwcis. Nid yw cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi, ac nid ellir ei ddefnyddio i adnabod defnyddiwr unigol. Nid ydynt yn dda nac yn ddrwg o reidrwydd, ond mae’n syniad deall yr hyn gallech chi wneud amdanynt.

Mae swyddogaethau gwefan yn cael ei gyfyngu heb cwcis. Nid yw’n bosib eich mewngofnodi’n awtomatig gan nad yw’n cofio pwy ydych chi. Nid yw’n caniatáu i chi brynu unrhyw beth, gan ei fod yn anghofio’r hyn rydych chi’n prynu. Ond ar nodyn positif, nid yw’n gallu eich tracio ychwaith.

Mae’r mwyafrif o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn ddiofyn. Ond, os ydych chi’n anghyfforddus gyda cwcis, yna efallai bod posib gosod eich porwr gwe i wrthod cwcis neu i’ch hysbysu pan fydd cwci yn cael ei yrru i’ch cyfrifiadur – yna gallech chi ddewis derbyn y cwci yma neu ddim. Dylai’r ffwythiant Help o fewn eich porwr egluro sut.

Nodwch: Wrth wrthod ein cwcis neu analluogi cwcis yn y dyfodol, efallai na fydd yn bosib defnyddio rhai adrannau neu nodweddion o’n gwefan.

Opsiwn gwell ydy diffodd unrhyw cwcis trydydd parti, bydd hyn yn atal y mwyafrif o wefannau rhag rhannu gwybodaeth amdanoch chi. Mae rhai porwyr – fel Safari – yn gwneud hyn yn awtomatig.

CYFARWYDDIADAU SUT I ANALLUOGI CWCIS

 

Cwcis gosodir gan wefannau Trydydd Parti

Mae rhai gwefannau yn defnyddio cwcis i gofio’r hyn rydych chi’n ei wneud ar eu gwefan, ac i dargedu hysbysebion yn arbennig i chi. Mae rhai o’r gwefannau yma yn rhannu cwcis fel bod hysbysebion ar un gwefan yn cael gwybod yr hyn roeddech chi’n hoff ohono ar wefan arall.

I gefnogi ein gwefannau, weithiau byddem yn mewnosod cynnwys lluniau a fideo o wefannau fel YouTube a Flickr. O ganlyn hyn, pan fyddech chi’n ymweld â thudalen gyda chynnwys wedi’i fewnosod o rywle fel YouTube neu Flickr, efallai byddech chi’n cael eich cyflwyno gyda chwcis o’r gwefannau yma. Nid yw Adfywio Cymru yn rheoli ffwythiant a gweithgareddau’r cwcis yma. Fe ddylech chi ymweld â’r gwefannau trydydd parti perthnasol i ganfod gwybodaeth bellach am hyn.

Nodwch: Os ydych chi’n dewis peidio analluogi cwcis yna rydych chi’n cytuno i ni eu defnyddio ar ein gwefan.

CYFARWYDDIADAU SUT I ANALLUOGI CWCIS TRYDYDD PARTI

 

Google Analytics

Mae Adfywio Cymru yn defnyddio gwasanaeth dadansoddi gwybodaeth ar y we Google Analytics, sydd yn cael ei ddarparu gan Google Inc. Mae Google Analytics yn gosod cwci er mwyn gwerthuso’ch defnydd o’n gwefan a chreu adroddiadau gweithgareddau ar y wefan.

Mae Google yn storio’r wybodaeth sydd yn cael ei gasglu gan y cwci ar ei weinyddwyr yn yr Unol Daleithiau. Efallai bydd Google yn trosglwyddo’r wybodaeth yma i drydydd parti pan fydd angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith, neu pan fydd trydydd parti yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google. Nid fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata arall sydd yn cael ei gadw gan Google. Wrth ddefnyddio’r wefan hon, rydych chi’n caniatáu i Google brosesu’r data yma amdanoch chi yn y modd a’r amcanion gosodir uchod.

SUT I WRTHOD NEU DDILEU’R CWCI YMA